Tělocvičná jednota Sokol Bělčice

Fotbalový oddíl

Sportovní a společenská činnost Tělocvičné jednoty Sokol Bělčice je dlouhodobě podporována z veřejných prostředků městem Bělčice

Tělocvičná jednota Sokol Bělčice v rámci své činnosti považuje za stěžejní věnovat maximální pozornost práci s mládeží. Cílem je přivést děti a mládež z blízkého okolí k aktivnímu způsobu života přes naše sportovní oddíly v rámci projektu „Podpora a sportovní rozvoj dětí a talentované mládeže z Bělčic a okolí „.

Tento projekt je významně podporován z veřejných prostředků Jihočeského kraje, MŠMT a NSA.

Podpora poskytnutá Jihočeským krajem na rozvoj mládeže

Podpora poskytnutá MŠMT na rozvoj mládeže:

Podpora poskytnutá národní sportovní agenturou NSA na rozvoj mládeže: